You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • certifiering av inlärningsresultat

  Definition: 

  Förfarandet att utfärda ett slutbetyg, examensbevis eller en titel som formellt intygar vissa inlärningsresultat (kunskap, know-how, färdigheter och/eller kompetenser) som en enskild person har uppnått efter att ha blivit bedömd och validerad av ett behörigt organ mot en fördefinierad standard.

  Anmärkning : 

  certifiering kan validera inlärningsresultat som uppnåtts i formella, icke-formella eller informella sammanhang.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • civilsamhället

  Definition: 

  En ”tredje sektor” i samhället vid sidan av staten och marknaden, omfattande institutioner, grupper och föreningar (både strukturerade och informella), som kan fungera som en medlare mellan medborgare och offentliga myndigheter.

  eller

  Summan av alla organisationsstrukturer vars medlemmar har målsättningar och ansvar av allmänt intresse och som även verkar som medlare mellan offentliga myndigheter och medborgarna.

  Källa: 
  Cedefop, 2001 i Europeiska kommissionen, 2004. Ekonomiska och sociala kommittén, 1999
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO