You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • den digitala klyftan

  Definition: 

  Klyftan inom befolkningen mellan dem som har tillgång till och kan använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) på ett effektivt sätt, och dem som inte kan detta.

  Källa: 
  Cedefop, 2008.
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO
 • den sociala dialogen

  Definition: 

  Ett förfarande för åsiktsutbyte mellan arbetsmarknadens parter för att främja samråd, dialog och kollektivavtalsförhandlingar.

  Anmärkning : 
  • den sociala dialogen kan ske på tvåpartsbasis (med representanter för arbetstagare och arbetsgivare) eller trepartsbasis (även inkluderande offentliga myndigheter och/eller representanter för civilsamhället, icke-statliga organisationer osv.);
  • den sociala dialogen kan ske på olika nivåer (företag, sektoriell / tvärsektoriell och lokal / regional / nationell / transnationell);
  • på internationell nivå kan den sociala dialogen vara bilateral, trilateral eller multilateral, allt efter antalet involverade länder.
  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • digital kompetens

  Definition: 

  Förmågan att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT).

  Anmärkning : 

  digital competence is underpinned by basic skills in ICT: use of computers to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information, and to communicate and participate in collaborative networks via the Internet.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • distansutbildning / distansundervisning

  Definition: 

  Allmän och yrkesinriktad utbildning på distans genom kommunikationsmedier: böcker, radio, TV, telefon, korrespondens, dator eller video.

  Källa: 
  baserat på ILO, 1979.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO