You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • färdighet / yrkesmässigt kunnande / sakkunskaper

  Definition: 

  Förmågan att utföra uppgifter och lösa problem.

  Källa: 
  Europeiska kommissionen, 2006a.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)

  Definition: 

  De färdigheter som krävs för en effektiv användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT).

  Anmärkning : 

  i en rapport om IKT-färdigheter och sysselsättning föreslår OECD en enkel klassificering:

  • yrkesmässiga IKT-färdigheter: förmåga att använda avancerade IKT-verktyg, och/eller utveckla, reparera och skapa dessa verktyg,
  • tillämpade IKT-färdigheter: förmåga att använda enkla IKT-verktyg på allmänna arbetsplatser (ej IT-arbeten),
  • grundläggande IKT-färdigheter eller ”IKT-kompetens” förmåga att använda IKT för enklare arbetsuppgifter och som ett inlärningsverktyg.
  Källa: 
  Cedefop, 2004; Lopez-Bassols.
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO
 • förmedlare av lärande

  Definition: 

  Alla som främjar förvärv av kunskap och färdigheter genom att skapa en gynnsam miljö för lärande, däribland alla som är lärare, utbildare eller som har en övervakande eller vägledande funktion. Förmedlaren hjälper den studerande i utvecklingen av kunskap och färdigheter genom att ge riktlinjer, återkoppling och råd genom hela lärandeprocessen.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • formellt lärande

  Definition: 

  Lärande som sker i ett organiserat och strukturerat sammanhang (t.ex. i en institution för allmän eller yrkesinriktad utbildning eller i arbetet) och som är uttryckligen avsett som utbildning (vad gäller målsättningar, tid eller resurer). Formellt lärande är målinriktat ur den studerandes synvinkel. Det leder normalt till validering och certifiering.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO