You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • grundläggande färdigheter

  Definition: 

  De färdigheter som behövs för att leva i dagens samhälle, t.ex. förmåga att lyssna, tala, läsa, skriva och räkna.

  Anmärkning : 

  nyckelkompetenser består av grundläggande färdigheter kombinerat med nya grundläggande färdigheter.

  Källa: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • grundläggande färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)

  Definition: 

  De färdigheter som krävs för att effektivt använda de grundläggande funktionerna inom informations- och kommunikationsteknik (främst ord-/bild-/databehandling, Internet och e-post).

  Anmärkning : 

  enligt vissa författare ingår här även färdigheter att hantera hårdvara (ansluta utrustning, installera mjukvara, korrigera grundläggande fel) eller vidare mjukvarufärdigheter (använda ett presentationsprogram eller kalkylblad, filhantering, hämtning av data, osv.), medan andra författare t.o.m. anser att grundläggande IKT-färdigheter nu tillhör nyckelkompetenserna.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | SK | DE | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | RO
 • grundutbildning

  Definition: 

  Allmän utbildning eller yrkesutbildning inom grundutbildningssystemet, vanligtvis före inträdet i arbetslivet.

  Anmärkning : 
  • viss utbildning som sker efter inträdet i arbetslivet kan anses vara grundutbildning (t.ex. omskolning);
  • grundutbildning kan ges på alla nivåer inom grenarna av allmän eller yrkesinriktad utbildning (skola på heltid eller varvad utbildning) eller under lärlingsutbildning.
  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO