You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • handledning

  Definition: 

  All verksamhet varigenom en studerande erbjuds vägledning, rådgivning eller tillsyn av en erfaren och kunnig yrkesperson. Handledaren stödjer den studerande genom hela lärandeprocessen (i skolan, i ett utbildningscentrum eller i arbetet).

  Anmärkning : 

  handledning täcker många olika aktiviteter:

  • akademiska ämnen (att förbättra utbildningsresultaten);
  • karriärer (att förenkla övergången från skola till arbete);
  • personlig utveckling (att uppmuntra de studerande att göra väl underbyggda val).
  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • humankapital

  Definition: 

  Kunskap, färdigheter, kompetenser och kännetecken hos enskilda personer som förbättrar deras personliga, sociala och ekonomiska livsvillkor.

  Källa: 
  OECD, 2001.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO