You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • icke-formellt lärande

  Definition: 

  Lärande som lagts in i planerade aktiviteter som inte är uttryckligen avsedda som utbildning (vad gäller utbildningsmål, tid eller stöd för lärande). Icke-formellt lärande är målinriktat ur den studerandes synvinkel.

  Anmärkning : 
  • resultaten av icke-formellt lärande kan valideras och leda till certifiering;
  • icke-formellt lärande beskrivs ibland som halvstrukturerat lärande.
  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • individuellt utbildningskonto (”learning account”)

  Definition: 

  Offentliga system för att främja vuxnas tillgång till lärande – exempelvis de som inte redan har tillgång till en offentligt finansierad allmän eller yrkesinriktad utbildning.

  Anmärkning : 

  individuella utbildningskonton är till för att bredda deltagandet i yrkesinriktad och personlig utveckling genom att ge stöd, antingen i form av pengar eller tid, som de studerande kan använda i valfri institution.

  Källa: 
  Cedefop.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • informations- och kommunikationsteknik (IKT)

  Definition: 

  Teknik som gör det möjligt att elektroniskt skapa, spara, hämta, bearbeta, överföra och sprida information.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • informellt lärande

  Definition: 

  Lärande genom dagliga aktiviteter i samband med arbete, familj eller fritid. Detta är inte organiserat eller strukturerat vad gäller målsättningar, tid eller inlärningsstöd. Det informella lärandet är oftast inte målinriktat ur den studerandes synvinkel.

  Anmärkning : 
  • resultaten av informellt lärande leder vanligtvis inte till certifiering men kan valideras och certifieras i samband med erkännande av tidigare utbildningsprogram,
  • informellt lärande kallas även erfarenhetsmässigt eller slumpmässigt lärande.
  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • inlärningsresultat / utbildningsresultat

  Definition: 

  De kunskaper, färdigheter och/eller kompetenser som en enskild person har förvärvat och/eller förmår uppvisa när en lärandeprocess är avslutad.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO