You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • lära genom att använda (”learning by using”)

  Definition: 

  Kunskap som förvärvats genom upprepad användning av verktyg eller utrustning, med eller utan föregående anvisningar.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lära genom att göra (”learning by doing”)

  Definition: 

  Kunskap som förvärvats genom upprepat utförande av en uppgift, med eller utan föregående anvisningar.

  Anmärkning : 

  learning by doing is also referred to as experiential learning.

  Källa: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärande / inlärning

  Definition: 

  En process genom vilken en enskild person assimilerar information, idéer och värderingar och därigenom förvärvar kunskap, know-how, färdigheter och/eller kompetenser.

  Anmärkning : 
  • inlärning sker genom personlig reflektion, rekonstruktion och social interaktion;
  • lärande kan äga rum i formella, icke-formella eller informella sammanhang.
  Källa: 
  Cedefop, 2004, Europeiska kommissionen, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärande organisation

  Definition: 

  En organisation som främjar lärande, och där enskilda personer lär sig och utvecklas i samband med arbetet, till nytta för dem själva, varandra och hela organisationen, och där dessa insatser offentliggörs och blir erkända.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärande region

  Definition: 

  En region där aktörerna samarbetar för att möta lokala behov av lärande och samsas om resurserna för att skapa gemensamma lösningar.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärande samhälle

  Definition: 

  Ett samhälle som främjar en lärande kultur genom att utveckla effektiva lokala partnerskap mellan alla sektorer i samhället, och som stödjer och motiverar enskilda personer och organisationer att delta i lärandet.

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärare

  Definition: 

  En person som har till uppgift att förmedla kunskap, know-how eller färdigheter till studerande i en institution för allmän eller yrkesinriktad utbildning.

  Anmärkning : 

  en lärare kan utföra olika uppgifter, såsom att organisera och genomföra utbildningsprogram eller -kurser och förmedla kunskap, såväl övergripande som specifik, teoretisk eller praktisk. En lärare i en yrkesinriktad institution kan kallas ”utbildare” eller ”yrkesutbildare”.

  Källa: 
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärlingsutbildning / lärlingsskap

  Definition: 

  Systematiska, långsiktiga utbildningsperioder som växlar mellan arbetsplatsen och en skola eller ett utbildningscentrum. Lärlingen är knuten till arbetsgivaren genom avtal att motta ersättning (lön eller bidrag). Arbetsgivaren ansvarar för att ge lärlingen en utbildning som leder till ett visst yrke.

  Anmärkning : 
  • på franska avser termen ”apprentissage” både lärlingsskapet och inlärningsprocessen (se ”lärande”);
  • det tyska ”duala systemet” är ett exempel på lärlingsutbildning / lärlingsskap.
  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • läroplan, undervisningsplan

  Definition: 

  De verksamheter som genomförs för att utforma, organisera och planera en åtgärd inom allmän eller yrkesinriktad utbildning, däribland definitionen av utbildningsmål, innehåll, metoder (inklusive bedömning) samt material, liksom åtgärder för att utbilda lärare och utbildare.

  Anmärkning : 

  med läroplan avses utformningen, organisationen och planeringen av lärandeverksamhet, medan begreppet program avser genomförandet av denna verksamhet.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004; Landsheere, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • lärostoff / utbildningsinnehåll

  Definition: 

  De ämnen och aktiviteter som utgör det som en enskild eller grupp studerande lär sig under en lärandeprocess.

  Källa: 
  bearbetat från Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, 1997.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • livslångt lärande

  Definition: 

  Alla lärandeaktiviteter som genomförs genom livet, vilka leder till att kunskap, know-how, färdigheter, kompetenser och/eller kvalifikationer förbättras av personliga, sociala och/eller yrkesmässiga skäl.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • livsvitt lärande

  Definition: 

  Lärande, såväl formellt, icke-formellt som informellt, som sker inom samtliga av livets aktiviteter (personliga, sociala eller yrkesmässiga) och vid alla stadier.

  Anmärkning : 

  livsvitt lärande är en dimension av det livslånga lärandet.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO