You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • mentorskap

  Definition: 

  Vägledning och stöd som på olika sätt tillhandahålls åt en ung eller nyanställd person (dvs. någon som går in i ett lärande samhälle eller en lärande organisation på nytt) av en erfaren person som agerar förebild, guide, handledare, coach eller förtrogen.

  Källa: 
  baserat på Bolton, 1980.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • mobilitet

  Definition: 

  En enskild persons förmåga att byta och anpassa sig till en ny verksamhetsplats.

  Anmärkning : 
  • mobilitet kan vara geografisk eller ”funktionell” (att röra sig mot en ny ställning i företaget eller ett annat yrke);
  • mobilitet gör det möjligt för enskilda personer att skaffa sig nya färdigheter och därigenom öka sin anställbarhet.
  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO