You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • nya grundläggande färdigheter

  Definition: 

  Färdigheter såsom färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), främmande språk, sociala, organisatoriska och kommunikativa färdigheter, teknisk kultur, entreprenörskap.

  Anmärkning : 

  de nyckelkompetenser som behövs för att utvecklas i dagens kunskapssamhälle består av nya grundläggande färdigheter kombinerat med grundläggande färdigheter.

  Källa: 
  Europeiska unionens råd, 2000.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • nyckelkompetenser / kärnkompetenser / -färdigheter

  Definition: 

  Summan av alla färdigheter (grundläggande och nya grundläggande färdigheter) som behövs för att leva i dagens kunskapssamhälle.

  Anmärkning : 

  Europeiska kommissionen fastställer följande åtta nyckelkompetser i sin rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande:

  • kommunikation på modersmålet;
  • kommunikation på främmande språk;
  • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens;
  • digital kompetens;
  • ”lära att lära”;
  • interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens;
  • företagaranda;
  • kulturella uttrycksformer.
  Källa: 
  Cedefop, 2004; Europeiska kommissionen, 2006b.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO