You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • obligatorisk skolgång / skolplikt

  Definition: 

  Rättsligt reglerade minimistandarder och längd för obligatorisk skolgång.

  Källa: 
  ILO, 1998.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • ömsesidigt erkännande av kvalifikationer

  Definition: 

  Ett eller flera länders eller organisationers erkännande av kvalifikationer (slutbetyg, examensbevis eller titlar) som tilldelats i (eller av) ett eller flera andra länder eller andra organisationer.

  Anmärkning : 

  ömsesidigt erkännande kan vara bilateralt (mellan två länder eller organisationer) eller mulitlateralt (t.ex. inom EU eller mellan företag som tillhör samma sektor).

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | DE | FR | ES | EL | IT | RO
 • omskolning

  Definition: 

  Utbildning som medför att enskilda personer kan skaffa sig nya färdigheter som ger tillträde till antingen ett nytt yrke eller ny yrkesmässig verksamhet.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO
 • öppet lärande

  Definition: 

  Lärande som ger den studerande en grad av flexibilitet i valet av ämnen, plats, hastighet och/eller metod.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • överförbarhet av inlärningsresultat

  Definition: 

  Den grad till vilken kunskap, färdigheter och kompetenser kan användas i en ny yrkes- eller utbildningsrelaterad miljö, och/eller för att valideras och certifieras.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • övergång från skola eller utbildning till arbete

  Definition: 

  Att gå från allmän eller yrkesinriktad utbildning till sysselsättning, från avslutad utbildning till inträde på arbetsmarknaden.

  Anmärkning : 

  övergången mellan skola och sysselsättning (integrationsväg, typ av sysselsättning – avseende nivå och status – och tidslängd) är komplex. Integrationen beror på många faktorer (kön, ålder, kvalifikation, sysselsättningspolicy, tillhandahållande av vägledning och rådgivning osv.).

  Källa: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO