You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • planering och utformning av utbildningskurs

  Definition: 

  En samling följdriktiga och systematiska aktiviteter som används för att utforma och planera utbildningsinitiativ och -åtgärder i förhållande till fastställda målsättningar.

  Anmärkning : 

  i planeringen och utformningen av en utbildningskurs ingår att analysera efterfrågan och behovet av utbildning, utforma projekt, samordna och genomföra övervakning samt bedöma utbildningseffekten.

  Källa: 
  baserat på Le Préau, 2002.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO