You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • referensram för kvalifikationer

  Definition: 

  Ett instrument för att utveckla och klassificera kvalifikationsbevis (t.ex. på nationell eller sektoriell nivå) i förhållande till en rad kriterier (t.ex. genom deskriptorer) som kan tillämpas på specificerade nivåer av inlärningsresultat.

  Anmärkning : 

  En referensram för kvalifikationer kan användas för att:

  • upprätta nationella standarder för kunskap, färdigheter och kompetenser;
  • främja utbildningens kvalitet;
  • tillhandahålla ett system av samordning och/eller integrering av kvalifikationer och göra det möjligt att jämföra kvalifikationer genom att ställa dem i relation till varandra;
  • främja tillgången till utbildning, överföring av inlärningsresultat och framsteg i lärande.
  Källa: 
  baserat på Europeiska kommissionen, 2006a; OECD, 2007.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • reglerat yrke

  Definition: 

  En yrkesverksamhet eller grupp av yrkesverksamheter vars (eller en av dess formers) tillgång och utövande direkt eller indirekt regleras i lagar och andra författningar över innehav av särskilda kvalifikationer.

  Källa: 
  baserat på Europeiska kommissionen, 2002.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO