You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • slutbetyg / examensbevis / titel

  Definition: 

  En officiell handling som utställts av ett utfärdande organ där man registrerar vad en enskild person har uppnått efter ett bedömnings- eller valideringsförfarande mot en fördefinierad standard.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • slutbetyg från gymnasieskola / studentexamen

  Definition: 

  Ett dokument som erhålls efter avslutad gymnasieutbildning och som beskriver den studerandes inlärningsresultat i form av betyg i utbildningens kurser.

  Anmärkning : 
  • ett komplett slutbetyg från gymnasieskola ger allmän behörighet till högre studier, men inte till alla högre utbildningar;
  • på nationell nivå har slutbetygen namn efter det gymnasieprogram den studerande har fullföljt, t.ex:

  Österrike

  • Reifeprüfungszeugnis (allmän gymnasieutbildning, allmän behörighet till högre utbildning) samt Reife- und Diplomprüfungszeugnis (gymnasial dubbel kvalifikation ger både allmän behörighet till högre utbildning och yrkeskvalifikationer)
  • Berufsreifeprüfungszeugnis (generell behörighet till högre utbildning inklusive validering av kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för arbetet; - Berufsreifeprüfung

  Tyskland

  • Abitur
  • Fachabitur
  • Irland
  • Leaving certificates

  Frankrike

  • Baccalauréat:
   • baccalauréat général (allmän utbildning)
   • baccalauréat technologique (allmän och teknisk utbildning)
   • baccalauréat professionnel (yrkesutbildning som leder till ett specifikt yrke)

  Portugal

  • Diploma do ensino secundário (allmän utbildning)
  • Diploma de qualificação (allmän utbildning och yrkesutbildning / dubbel certifiering)

  Förenade kungariket

  • akademiska nivåer
   • GCE A level (advanced general certificate of education)
   • GCE AS level (advanced subsidiary general certificate of education)
   • NQ advanced higher (national qualifications advanced higher level)NQ higher (national qualifications higher level)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • yrkesutbildningsnivåer
   • GCE A levels in applied subjects (advanced general certificate of education in applied subjects)
   • GCE AS levels in applied subjects (advanced subsidiary general certificate of education in applied subjects)
  Källa: 
  Cedefop, 2004; Ministère de l’éducation nationale
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • social integration

  Definition: 

  Att i samhället integrera enskilda – eller grupper av – personer som medborgare eller medlemmar av olika allmänna sociala nätverk. Social integration är djupt rotad i arbetsmarknaden eller den ekonomiska integrationen.

  Källa: 
  Cedefop, 2004
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • standard

  Definition: 

  Förväntan, skyldighet, krav, villkor eller norm som förväntas.

  Anmärkning : 

  Man kan skilja på flera olika typer av standarder:

  • med utbildningsstandard avses de uttalade utbildningsmålen, innehållet i läroplanerna, inträdeskraven liksom de resurser som krävs för att uppfylla utbildningsmålen,
  • med yrkesstandard avses de uttalade aktiviteter och uppgifter som gäller för – eller den kunskap, de färdigheter och den förståelse som behövs för
  • ett visst arbete,
  • med bedömningsstandard avses de uttalade inlärningsresultat som ska bedömas, nivån på den prestation eller insats som den enskilda personen ska uppnå samt den använda metoden,
  • med valideringsstandard avses de uttalade inlärningsresultat som ska bedömas, den använda bedömningsmetoden, liksom nivån på den prestation som ska uppnås,
  • med certifieringsstandard avses de uttalade regler som gäller för att erhålla ett slutbetyg eller examensbevis liksom de rättigheter som överförs. I enlighet med systemet kan dessa standarder definieras var för sig eller ingå i ett enda dokument.
  Källa: 
  Cedefop; ISO, 1996.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • system för meriter

  Definition: 

  Ett instrument som utformats för att inlärningsresultat som förvärvats i formella, icke-formella och/eller informella sammanhang ska kunna ackumuleras och lättare överföras från ett sammanhang till ett annat för validering och erkännande. Ett system för meriter kan utformas genom att:

  • utarbeta ett program för allmän eller yrkesinriktad utbildning och tilldela poäng (meriter) till dess beståndsdelar (moduler, kurser, placeringar, avhandlingar osv.), eller
  • utarbeta en kvalifikation med hjälp av enheter av inlärningsresultat och tilldela meritpoäng till varje enhet.
  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004; Europeiska kommissionen, 2006c
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO