You are here

Ordlista

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y
 • tillgång till allmän och yrkesinriktad utbildning

  Definition: 

  De villkor, förhållanden eller krav (t.ex. kvalifikation, utbildningsnivå, färdigheter eller arbetslivserfarenhet osv.) som styr antagningen till utbildningsinstitutioner eller utbildningsprogram liksom deltagandet i dessa.

  Källa: 
  bearbetat från Unesco, 1995.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • tydlighet i kvalifikationer

  Definition: 

  Grad av synlighet och läslighet gällande kvalifikationerna, deras innehåll och värde på (den sektoriella, regionala, nationella eller internationella) arbetsmarknaden och i utbildningssystemen.

  Källa: 
  baserat på Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO