You are here

Vad är tillägg till yrkesexamen (slutbetyg)?

Tillägget till yrkesexamen (slutbetyg) är en beskrivning av yrkesutbildningsintyg som klargör vilken slags utbildning det handlar om för ett visst arbete i respektive land.

Tillägget till yrkesexamen (slutbetyg) innehåller en kort beskrivning av yrkeskunskaper och verksamhetsområden och ger därmed en bild av kunskaper, färdigheter och kompetens som förvärvats inom yrket i fråga.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.