You are here

Varför behövs ett följebrev?

Att skicka en CV utan följebrev är som att träffa en potentiell arbetsgivare första gången utan att presentera sig.

Ditt följebrev måste övertyga läsaren att läsa och välja ut din CV i konkurrens med hundratals kandidater.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.