You are here

Är rubrikerna födelsedata, kön och nationalitet nödvändiga på ett CV?

I de flesta fall inte.

I vissa länder betraktas sådana data som diskriminerande.

Vänligen kontrollera gällande villkor i det land du vill skicka din ansökan till.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.