You are here

Har arbetsgivare tillgång till mitt CV?

Nej.

Europass erbjuder inte arbetsförmedling.

Du kan skicka din CV till EURES - Den europeiska arbetsportalen.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.