You are here

Jag har förlorat mitt CV. Vad kan jag göra?

Personliga data registrerade av användare av Europass portalen sparas inte i en databas.

  • Om du skapade ditt CV online, öppna redigeraren från samma dator, och använder samma webbläsare; data finns då lagrade lokalt på din dator i minnet på din webbläsare;
  • kontrollera din dator eller din mail box.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.