You are here

Ska jag ha ett foto på min CV?

Endast om det efterfrågas.

Kontrollera de lokala villkoren i det land du avser att skicka din CV till. I vissa länder ses ett foto på ett CV som diskriminerande.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.