You are here

Europass-mobilitet - Vad är det?

Ett dokument som dokumenterar kunskaper och färdigheter erhållna I ett annan europeiskt land.

Exampel:

  • en arbetspraktik i ett företag;
  • en akademisk termin som del av ett utbytesprogram;
  • en frivillig placering i en icke-statlig organisation.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.