You are here

Vilka länder utfärdar Europass mobilitetsdokument

Europass mobilitetsdokument utfärdas i fölkande länder:

  • Europeiska unionen (Medlemsstater och kandidatländer);
  • Europeiska frihandelsområdet / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.