You are here

Kan jag ansöka om Europass-mobilitet för utlandsvistelse som au pair eller för en språkkurs?

Ja.

Europass-mobilitet (rörlighet) redovisar utbildningsperioder utomlands i Europa. Ansökningar om Europass-mobilitet görs vanligtvis av skolor, yrkesskolor, yrkesutbildningscentrum, internationella kontor vid akademiska institutioner, personalavdelningar vid företag och universitet.Kvalitetskriterierna i Europass-beslutet för den period som ska tillbringas utomlands måste vara uppfyllda. Kriterierna är följande:

  • En skriftlig överenskommelse mellan hemmainstitutionen och värdinstitutionen om innehåll, mål och varaktighet för utbildningsperioden.
  • Lämplig språklig förberedelse av deltagarna.
  • En mentor utomlands för att ge stöd och fungera som kontaktperson.
  • Samtliga deltagande länder måste vara medlemmar i Europeiska unionen eller Efta/EES.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.