You are here

Kan jag få ett Europass mobilitetsdokument för erfarenheter i mitt boendeland?

Nej.

Europass Mobilitsdokuement dokumenterar kunskap och färdigheter som erhållits utomlands, i något av följande europeiska länder:

  • Europeiska Unionen (Medlemsstater och kandidatländer);
  • Europeiska frihandelsområdet / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.