You are here

Vem kan ansöka om Europass-mobilitet?

Den organisation (institution) som sänder innehavaren (av Europass-mobilitet) utomlands ansöker om Europass-mobilitet. Det kan vara

  • en skola som ansöker för sina elever; eller
  • ett företag som sänder personal utomlands.

För närvarande kan inte enskilda ansöka om Europass-mobilitet.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.