You are here

Är Europass ett verktyg för certifiering eller erkännande?

Nej.

  • Europass CV är ett självskattningsdokument.
  • Språkpass är också ett självskattningsdokument
  • Europass mobilitet är en beskrivning av kunskaper och färdigheter som erhållits under en vitelse i ett annat europeiskt land.
  • Tillägg till slutbetyg och yrkesexamen / Bilaga till examensbevis ersätter inte det ursprungliga examensbeviset. De garanterar inte erkännande av kvalifikationer.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.