You are here

Jag är inte europeisk medborgare. Kan jag använda Europass CV ändå?

Ja.

Europass CV är fri och kan användas av alla, oberoende av nationalitet eller bosättningsland.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.