You are here

Vad är Europass?

  • Fem dokument som gör EU-medborgares färdigheter och kvalifikationer tydliga och lättförståeliga i övriga EU;
  • Ett nätverk av Nationella Europass-center – den första kontaktpunkten för att få veta mer om Europass.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.