You are here

I vilka länder är Europass implementerat?

Europass är implementerat i följande länder:

  • Europeiska unionen (medlemsstater, kandidat- och potentiella kandidatländer);
  • EFTA / EES området (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Important: Europass CV kan användas utanför Europa.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.