You are here

Varför behöver jag ett språkpass?

Språkpass är en standardiserad mall för självbedömning av språkkunskaper, baserad på de Gemensamma europeiska referensramarna för språk som utarbetats av Europarådet.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.