You are here

Vad kan jag göra med mitt CV när det är färdigt? Var kan jag skicka det?

Europass är ingen jobbportal.

Du kan skicka din CV tillsammans med ett följebrev med ordinarie post eller e-post till de arbetsgivare du siktar på.

You can also post your CV to EURES - The European Employment Service.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.