You are here

Vad är EURES?

EURES (European Employment Service) syftar till att underlätta fri rörlighet för arbetskraft mellan länderna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Partners i närverket innefattar arbetsförmedlingar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

Sänd ditt CV till EURES, som gör ditt CV synligt för tusentals arbetsgivare över hela Europa.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.