You are here

Vad är European Qualification Framework (EQF)? Vad är en europeisk referensram för kvalifikationer?

Den Europeiska refeerensramen för kvalifikationer (EQR) är ett översättningsverktyg som hjälper till att förstå och jämföra kvalifikationer utfärdade i olika länder och av olika utbildningssystem.

Dess åtta nivåer är beskrivna som resultat av lärande i termer av; kunskap, färdighet och kompetens.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.