You are here

Jag kan inte importera en CV online skapad med Mac OS.

Ibland förloras bifogad xml till PDF när pdf-filen skapas med Mac OS (dvs. med Apple datorer).

Orginal-filen kan dock återskapas om din CV skapats online i Adobe® PDF + Europass XML (se instruktioner).

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.