You are here

Ersätter Tillägg till yrkesexamen mitt ursprungliga examensbevis?

Nej.

Europass-tillägget till slutbetyg är inte:

  • en ersättning för det ursprungliga slutbetyget;
  • ett automatiskt system som garanterar ett erkännande.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.