You are here

Jag kan inte importera min CV, språkpass eller följebrev till online redigeraren.

Endast filer skapade genom Europass online redigeraren i PDF+XML or XML format kan laddas upp för uppdatering.

Filer skapade offline, till exempel från Word (.doc) konverterade till PDF or XML, kan inte laddas upp.

Är du osäker på om en PDF-fil skapats online?

  • Höger klicka på filikonen, välj Egenskaper:

  • Klicka på fliken PDF och kontrollera PDF varumärket:

Om namnet på PDF-leverantören inte är LibreOffice och har moifierats med annan konverterare är iText (till exempel LibreOffice 4.0, modifierad användning av iText 5.5.1 se nedan), kan filen inte laddas upp.

Om problemet kvarstår, skicka filen till Europass teamet.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.