You are here

Jag får ett JavaScript felmeddelande när jag använder online redigeraren.

JavaScript-fel kan indikera en bugg med online redigeraren.

Om felmeddelandet visas när du försöker ladda upp en fil, kontrollera att filen uppfyller de tekniska kraven (Format: PDF, PNG, JPG. Max. storlek 2MB).

Observera: PDF-skyddade filer kan inte laddas upp, i sådana fall, spara filen i PDF, PNG, JPG, därefter ladda upp den nya filen).

Om problemet kvarstår, kontakta Europass teamet.

Hittat det du sökte?

95 % av frågor kan besvaras genom att använda sökmotorn.