You are here

Digital färdighet

 

Ladda ned

 • Informationsbehandling
  • Baspresterande språkanvändare

   Jag kan söka information online genom att använda en sökmotor. Jag vet att inte all information on-line är tillförlitlig. Jag kan spara eller lagra filer eller annat innehåll (t.ex. text, bilder, musik, video, webbsidor) och hämta dem igen.

  • Självständig språkanvändare

   Jag kan använda olika sökmotorer för att finna information. Jag använder några filter när jag söker (t.ex. söka endast bilder, video, kartor).Jag jämför olika källor för att bedöma tillförlitligheten i den information jag finner.Jag systematiserar metodiskt informationen genom att använda filer eller mappar för att lättare lokalisera den. Jag gör säkerhetskopieringar av information eller filer jag lagrat.

  • Avancerad språkanvändare

   Jag kan använda avancerade sökmotorer (t.ex. använda sökoperatörer) för att finna tillförlitlig information på internet. Jag kan använda webbflöden (som RSS) för att vara uppdaterad på områden jag är intresserad av. Jag kan bedöma informations validitet och trovärdighet genom att använda olika kriterier. Jag är medveten om nya framsteg avseende informationssökning, lagring och hämtning. Jag kan spara information från internet i olika format. Jag kan använda molnlagringsmöjligheter.

 • Innehållsproduktion
  • Baspresterande språkanvändare

   Jag kan producera enkelt digitalt innehåll (t.ex. text, tabeller, bilder, ljudfiler) i minst ett format genom att använda digitala verktyg. Jag kan göra enkel redigering av innehåll producerad av andra. Jag vet att innehåll kan omfattas av upphovsrätt. Jag kan tillämpa och äandra enkla funktioner och inställningar på mjukvara eller program jag använder (t.ex. ändra grundinställningar).

  • Självständig språkanvändare

   Jag kan producera sammansatt digitalt innehåll i olika format (t.ex. text, tabeller, bilder, ljudfiler). Jag kan använda verktyg/redigerare för att skapa webbsidor eller bloggar med hjälp av mallar (t.ex. WordPress). Jag kan använda enkel formatering (t.ex. infoga fotnoter, listor, tabeller) på innehåll jag eller andra producerat. Jag vet hur man gör referenser och använder innehåll som är skyddad av upphovsrätt. Jag kan grunderna i ett programmeringsspråk. 

  • Avancerad språkanvändare

   Jag kan producera eller redigera sammansatt multimedialt innehåll i olika format, använda en mängd digitala plattformar, verktyg och miljöer. Jag kan använda ett programmeringsspråk för att skapa en webbplats. Jag kan använda olika verktygs avancerade formateringsfunktioner (t.ex. sammanfoga meddelanden, dokument i olika format, använda avancerade formler, makros). Jag vet hur man ansöker om licenser och upphovsrätt. Jag kan flera programmeringsspråk. Jag kan utforma, skapa och redigera databaser med ett datorverktyg.

 • Kommunikation
  • Baspresterande språkanvändare

   Jag kan kommunicera med andra med mobiItelefon, IP-telefoni (t.ex. Skype), e-post eller chatt - använda grundläggande verktyg (t.ex. röstmeddelande, SMS, sänd och ta emot e-post, textmeddelande). Jag kan använda enkla verktyg för att dela filer och innehåll. Jag vet att jag kan använda digital teknik för att kontakta olika tjänster (t.ex. myndigheter, banker, sjukhus). Jag är medveten om sociala medier och verktyg för on-line samarbete. Jag är medveten om att användning av digitala verktyg medför särskilda kommunikationsregler (t.ex. när man ger kommentarer, delar personlig information). 

  • Självständig språkanvändare

   Jag kan använda avancerade funktioner för flera kommunikationsverktyg (t.ex. använda IP-telefoni och dela filer). Jag kan använda samarbetsverktyg och bidra till ex. delade dokument/filer som någon annan skapat. Jag kan använda vissa funktioner för on-line tjänster (t.ex.offentliga tjänster, e-bank, handla on-line). Jag kan skicka eller dela kunskap med andra on-line (t.ex. genom socaila medier eller direktkommunikation). Jag är medveten om och använder regler för direktkommunikation ("netiquette").

  • Avancerad språkanvändare

   Jag använder aktivt ett stor mängd kommunikationsverktyg (e-post, chatt, SMS, IM, bloggar, mikrobloggar, sociala nätverk) för direktkommunikation. Jag kan skapa och hantera innehåll med samarbetsverktyg (t.ex. elektroniska kalendrar, projektledningssystem, direktbevis, direktkalkyler). Jag deltar akivt i öppna forum och använder många on-linetjänster (t.ex. offentliga tjänster, e-bank, handla on-line). Jag kan använda kommunikationsverktygens avancerade funktioner (t.ex. videokonferanser, delar information, delar program).

 • Problemlösning
  • Baspresterande språkanvändare

   Jag kan hitta stöd och hjälp när ett tekniskt problem uppstår eller när jag använder en ny apparat, program eller mjukvara. Jag vet hur man löser några rutinproblem (t.ex. stänga program, starta om dator, återinstallera/uppdatera program, kontrollera internetanslutning). Jag vet att digitala verktyg kan hjälp mig lösa problem. Jag är också medveten om att de har sina begränsningar. När ett tekniskt eller icke-tekniskt problem uppstår kan jag använda digitala verktyg jag känner till för att lösa det. Jag är medveten om att jag behöver uppdatera mina digitala färdigheter regelbundet.

  • Självständig språkanvändare

   Jag kan lösa de flesta av de mer frekventa problem som uppstår vid användning av digital teknik. Jag kan använda digital teknik för att lösa (icke-tekniska) problem. Jag kan välja ett digitalt verktyg som passar mina behov och bedöma dess effektivitet. Jag kan lösa tekniska problem genom att undersöka inställningar och alternativ för prorgam eller verktyg. Jag uppdaterar regelbundet mina digitala färdigheter. Jag är medveten om mina begränsningar och försöker fylla mina luckor.

  • Avancerad språkanvändare

   Jag kan lösa nästan alla problem som uppstår vid användning av digital teknik. Jag kan välja rätt verktyg, program, mjukvara eller tjänst för att lösa (icke-tekniska) problem. Jag är insatt i ny teknisk utveckling. Jag förstår hur nya verktyg fungerar. Jag uppdaterar ofta mina digitala färdigheter.

 • Säkerhet
  • Baspresterande språkanvändare

   Jag kan ta enkla steg för att skydda min utrustning (t.ex. använda anti-virusprogram och lösenord). Jag vet att inte all information on-line är tillförlitlig. Jag är medveten om att mina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) kan bli stulna. Jag vet att jag inte ska avslöja privat information on-line. Jag vet att för omfattande användning av digitala tekniker kan påverka min hälsa. Jag vidtar enkla åtgärder för att spara energi. 

  • Självständig språkanvändare

   Jag har installerat säkerhetsprogram på den utrustning jag använder för att ansluta till Internet (t.ex. antivirus, brandvägg). Jag använder dessa program ofta och uppdaterar dem regelbundet. Jag använder olika lösenord för att ansluta till utrustningar och digitala tjänster och jag ändrar lösenorden regelbundet. Jag kan identifiera webbplatser eller e-postmeddelanden som kan användas för att bedrägeri. Jag kan identifiera e-post avsedd för nätfiske. Jag kan forma min digitala identitet on-line och hålla reda på mina digitala fotspår. Jag förstår hälsorisker förknippade med användning av digital teknik (t.ex. ergonomi, risk för missbruk). Jag förstår teknikens positiva och negativa inverkan på miljön.

  • Avancerad språkanvändare

   Jag kontrollerar regelbundet säkerhetsinställningar och system på min utrustning och/eller de program jag använder. Jag vet vad jag ska göra om min dator är infekterad av virus. Jag kan ställa in eller justera brandvägg och säkerhetsinställning  på mina digitala utrustningar. Jag vet hur man krypterar e-post eller filer. Jag kan använda filter för att hindra skräppost. För att undvika hälsoproblem (fysiska och psykologiska) har jag en rimlig användning av informations- och kommunikationsteknologi. Jag har en informerad inställning om påverkan av digitala tekniker på dagligt liv, on-line konsumtion och miljö.