You are here

Europass Hakkında

Europass Nedir

Beceri ve yeterliliklerinizi Avrupa’da daha açık ve kolayca anlaşılır hale getirmek için beş belge:

İki belgeye erişim serbest olup:
Üç belge, eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenmektedir:
  • Europass Hareketlilik başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri kayıt altına alır.
  • Sertifika Eki eğitim ve mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar.
  • Diploma Eki yüksek öğrenim derecesine sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar.
Ulusal Europass Merkezleri ağı

Amacı

  • Vatandaşlar iş veya eğitim ararken, beceri ve yeterliliklerini etkin şekilde ifade etmelerine yardımcı olur.
  • İşverenlerin, beceri ve yeterlilik işgücünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
  • Eğitim otoritelerinin müfredat içeriğini tanımlamaları ve ifade etmelerine yardımcı olur.