You are here

Europass belgeleri

İki belgeye erişim serbest olup:

  • Özgeçmiş (CV) size becerilerinizi ve yeterliliklerinizi etkin ve açık şekilde sunmanız için yardım eder. CV’nizi örnekli açıklamaları kullanarak online olarak oluşturabilirsiniz veya şablonu, örnekleri ve talimatları indirebilirsiniz.
  • Dil Pasaportu dil becerileri ve yeterlilikler için bir öz-değerlendirme aracıdır. Dil Pasaportunuzu örnekli açıklamaları kullanarak online olarak oluşturabilirsizniz veya şablonu, örnekleri ve talimatları indirebilirsiniz.

Üç belge eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenmektedir:

  • Europass Hareketlilik başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri kayıt altına alır.
  • Sertifika Eki eğitim ve mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar. Sertifikayı özellikle yurtdışında olmak üzere daha kolay anlaşılır yaparak resmi sertifikadaki bilgileri tamamlar.
  • Diploma Eki yüksek öğrenim derecesine sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar. Diplomayı özellikle yurtdışında olmak üzere daha kolay anlaşılır yaparak resmi derecedeki bilgileri tamamlar.