You are here

Ulusal Referans Noktaları

Her ülkede (Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve çok yakında aday ülkelerde), bir Ulusal Referans Noktası mesleki yeterlilikler konusunda bilgilere erişim sağlar. Tüm Ulusal Referans Noktaları bir ağın parçasıdır.

Temel Görevleri:

  • Ulusal yeterlilikler, sertifikalar ve Sertifika Ekleri ile ilgili sorular için bir ilk irtibat noktası görevi yapar;
  • Ilgili bilgilere erişim sağlar veya bilgiyi elinde bulunduran ulusal organlarla bir irtibat noktası görevi yapar;
  • Avrupa Ulusal Referans Noktaları ağında bir ulusal ortak görevi yapar.