You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • çalıştırma

  Tanım: 

  Bir öğrenciye deneyimli ve yetkili bir meslek uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık veya gözetim sunmaya yönelik her türlü faaliyettir. Çalıştırıcı (okulda, eğitim merkezlerinde veya iş başında) öğrenme süreci boyunca öğrenciyi destekler.

  Açıklama: 

  çalıştırma çeşitli faaliyetleri kapsar:

  • akademik konular (eğitim başarısının iyileştirilmesi);
  • kariyer (okuldan işe geçişin kolaylaştırılması);
  • kişisel gelişim (öğrencilerin akıllı seçimler yapmaya teşvik edilmesi).
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • çıraklık

  Tanım: 

  İşyerinde ve bir okulda veya eğitim merkezinde değişen dönemlerde sistematik, uzun süreli eğitimdir. Çırak işverene sözleşmeyle bağlı olup, istihkak (maaş veya harçlık) alır. İşveren kursiyere belirli bir meslek sağlayan bir eğitim sunmakla yükümlüdür.

  Açıklama: 

  Fransızca’da ‘apprentissage’ terimi hem çıraklık hem de öğrenme süreciyle ilişkilidir (bkz. ‘öğrenme’).

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO