You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • açık öğrenme

  Tanım: 

  Öğrenenciye konu, yer, hız ve/veya yöntem seçiminde belli bir derecede esneklik sağlayan öğrenmedir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • almaşık mesleki eğitim

  Tanım: 

  Bir okulda veya eğitim merkezinde ve işyerinde değişen dönemlerde eğitim ve mesleki eğitimdir. Almaşık program haftalık, aylık ya da yıllık olarak yapılabilir. Katılımcılar, ülkeye ve geçerli statüye bağlı olarak, işverene sözleşmeyle bağlanabilir ve/veya bir istihkak alabilir.

  Açıklama: 

  Alman ’ikili sistemi’ almaşık eğitime bir örnektir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • anahtar yeterlilikler / anahtar/ana beceriler

  Tanım: 

  Çağdaş bilgi toplumunda yaşamak için gereken becerilerin (temel ve yeni temel becerilerin) toplamıdır.

  Açıklama: 

  Avrupa Komisyonu, yaşam boyu öğrenme için anahtar yeterlilikler hakkındaki Tavsiye Kararı’nda, sekiz anahtar yeterlilik belirlemektedir:

  • ana dilde iletişim;
  • yabancı dillerde iletişim;
  • matematik, bilim ve teknolojide yeterlilikler;
  • sayısal yeterlilik;
  • öğrenmeyi öğrenme;
  • kişilerarası, kültürlerarası ve sosyal yeterlilikler ile yurttaşlıkla ilgili yeterlilik; girişimcilik;
  • kültürel ifade gücü.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006b.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • Avrupa kredi toplama ve transfer sistemi (ECTS)

  Tanım: 

  Bir yüksek öğretim programını, bileşenlerine (modüller, kurslar, seviye tespit, tez çalışmaları, vs.) kredi ekleyerek tanımlamanın sistematik bir yoludur ve aşağıdakileri hedefler:

  • öğrenim programlarının yerli ve yabancı tüm öğrenciler için okunması ve karşılaştırılmasını kolaylaştırmak;
  • öğrencilerin hareketliliğinin ve örgün, yaygın ve resmi olmayan öğrenmenin tanınmasını teşvik etmek;
  • üniversitelerin öğretim programlarını düzenlemelerine ve gözden geçirmelerine yardımcı olmak.
  Açıklama: 

  ECTS, bir programın hedeflerine erişmek için gereken, edinilecek öğrenme sonuçları olarak belirlenen öğrenci işyüküne dayanır. Avrupa’da tam zamanlı bir öğretim programının öğrenci işyükü çoğu durumda yılda 1.500-1.800 saate karşılık gelmekte olup söz konusu durumlarda bir kredi yaklaşık 25 ila 30 mesai saatine denk gelir. Başka öğrenme ortamlarında benzer öğrenme sonuçları gösteren kişiler derece veren organlardan tanınma ve kredi (muafiyet) elde edebilir.

  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • Avrupa yönetişimi

  Tanım: 

  Avrupa düzeyinde yetki kullanımına yönelik uygulanan kurallar, süreçler ve davranışlardır.

  Açıklama: 
  • yönetişim kamusal kaynakların ve sorunların etkin, etkili ve toplumun kritik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönetilmesini sağlamalıdır;
  • etkin yönetişim halkın katılımı, güvenirlik, şeffaflık, etkililik ve tutarlılığa bağlıdır.
  Kaynak: 
  Eurovoc Thesaurus, 2005’e dayanmaktadır.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO