You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • beceri

  Tanım: 

  Görevleri yerine getirme ve sorun çözme becerisidir.

  Kaynak: 
  Cedefop; Avrupa Komisyonu, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • beceri denetimi

  Tanım: 

  Bir kişinin, kariyer projesi belirlemeye ve/veya profesyonel bir yeniden oryantasyon veya mesleki eğitim projesi planlamaya yönelik yetenekleri ve motivasyonları da dahil, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin analizidir.

  Açıklama: 

  bir beceri denetiminin amacı kişinin aşağıdakileri yapmasına yardımcı olmaktır:

  • kariyer arka planını analiz etme;
  • işgücü ortamındaki konumunu kendi kendine değerlendirme;
  • kendisini yaygın veya resmi olmayan öğrenme sonuçlarının onaylanmasına hazırlama.
  • kariyer patikası planlama.
  Kaynak: 
  Code du travail français, 2003; Cedefop’a dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • beceri düzeyini yükseltme

  Tanım: 

  Tipik olarak temel eğitim veya mesleki eğitimin ardından sunulan ve önceki eğitim sırasında edinilmiş bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerin desteklenmesi, iyileştirilmesi veya güncellenmesini amaçlayan kısa süreli hedefli eğitimdir.

  Açıklama: 

  Cedefop, 2004.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • beşeri sermaye

  Tanım: 

  Kişilerde bulunan ve kişisel, sosyal ve ekonomik refahı kolaylaştıran bilgi, beceri, yeterlilik ve sıfatlardır.

  Kaynak: 
  OECD, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bilgi

  Tanım: 

  Bilginin öğrenme yoluyla özümsenmesinin sonucudur. Bilgi, bir iş veya çalışma alanıyla ilgili olgular, ilkeler, teoriler ve uygulamaların bütünüdür.

  Açıklama: 

  bilginin pek çok tanımı bulunur. Bununla birlikte, bilginin modern kavramları geniş ölçüde birkaç temel ayırıma dayanır:

  • Aristo teorik ve pratik mantık arasında bir ayrım yapmıştır. Bu ayrıma uygun olarak, modern teorisyenler (Alexander v.d., 1991) ifadesel (teorik) bilgiyi yöntemsel (pratik) bilgiden ayırır.
   • İfadesel bilgi belirli olaylar, olgular ve ampirik genellemeler üzerine savların yanı sıra gerçekliğin tabiatına ilişkin daha derin ilkeleri içerir.
   • Yöntemsel bilgi ise nedenleme işlemleri (heuristics), yöntemler, planlar, uygulamalar, usuller, rutinler, stratejiler, taktikler, teknikler ve oyunları içerir (Ohlsson, 1994);
  • dünya hakkında bilgi sahibi olmanın farklı yollarını oluşturan bilgi şekilleri arasında ayırım yapmak mümkündür. Bu gibi listeler oluşturmak için çeşitli girişimlerde bulunulmuş olup, aşağıdaki kategorilerin sıklıkla temsil edildiği görülmektedir:
   • kesinlik temelinde değerlendirilen, nesnel (doğal/bilimsel) bilgi;
   • özgünlük temelinde değerlendirilen, öznel (edebi/estetik) bilgi;
   • müşterek onay (dogru/yanlış) temelinde değerlendirilen ahlaki (beşeri/normatif) bilgi;
   • dini bir otoriteye (Tanrı) atıfla değerlendirilen dinsel/ilahi bilgi.

  Bilginin bu temel kavranışı bilgi arayışımızda sorduğumuz soruları, kullandığımız yöntemleri ve verdiğimiz yanıtları belirlemektedir;

  • bilgi zımni ve açık bilgiyi içerir.
   • Zımni bilgi (Polanyi, 1967) öğrenenlerin sahip olduğu, bilişsel süreci etkileyen bilgidir. Ancak, öğrenenler bunu ifade etmeyebilir veya bunun farkında olmayabilir.
   • Açık bilgi ise, bir ‘düşünce nesnesi’ne dönüşerek açık bir şekle bürünen zımni bilgi de dahil olmak üzere, öğrenenin bilincinde olduğu bilgidir. (Prawat, 1989).
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006a.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bilgi toplumu / bilgi temelli toplum

  Tanım: 

  Süreçleri ve uygulamaları bilginin üretimi, dağıtımı ve kullanımına dayanan bir toplumdur.

  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2001’de Cedefop, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

  Tanım: 

  Bilginin elektronik girişi, depolanması, çekilmesi, işlenmesi, iletimi ve yaygın bildirimini sağlayan teknolojilerdir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) becerileri

  Tanım: 

  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) verimli kullanımı için gereken becerilerdir.

  Açıklama: 

  BİT becerileri ve istihdam hakkındaki bir raporda, OECD basit bir sınıflandırma önermektedir:

  • profesyonel BİT becerileri: gelişmiş BİT araçları kullanma ve/veya bu gibi araçlar geliştirme, onarma ve oluşturma becerisi;
  • uygulamalı BİT becerileri: genel işyeri ortamlarında (BİT’yle ilgili olmayan işlerde) basit BİT araçları kullanma becerisi;
  • temel BİT becerileri veya ‘BİT okuryazarlığı‘: temel görevler için ve bir öğrenme aracı olarak BİT kullanma becerisi.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Lopez-Bassols.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bir eğitim veya mesleki eğitim programının akreditasyonu

  Tanım: 

  Bir eğitim veya mesleki eğitim programına, ilgili yasama kurumları veya profesyonel kurumlarca önceden belirlenmiş standartları karşıladığının onaylandığını gösteren akredite statüsü verilen bir kalite güvence usulüdür.

  Kaynak: 
  Kanada Uluslararası Diplomalar Bilgi Merkezi’nden alınmıştır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bir eğitim veya mesleki eğitim sağlayıcının akreditasyonu

  Tanım: 

  Bir eğitim veya mesleki eğitim sağlayıcıya, ilgili yasama kurumları veya profesyonel kurumlarca önceden belirlenmiş standartları karşıladığının onaylandığını gösteren akredite statüsü verilen bir kalite güvence usulüdür.

  Kaynak: 
  Kanada Uluslararası Diplomalar Bilgi Merkezi’nden alınmıştır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • bireysel öğrenim hesabı

  Tanım: 

  Yetişkinlerin öğrenmeye erişimini teşvik etmeye yönelik bir kamusal teşvik sistemidir – örneğin hali hazırda kamusal olarak finanse edilen eğitim veya mesleki eğitimden faydalanmayanlar için.

  Açıklama: 

  bireysel öğrenim hesapları, öğrencilerin tercih ettikleri kurumlarda harcayabilecekleri para veya zaman olarak ifade edilen bir destek sağlayarak, profesyonel gelişim ve kişisel gelişime katılımın artırılmasını amaçlar.

  Kaynak: 
  Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • birim (ECVET)

  Tanım: 

  Bir ehliyetin tutarlı bir parçasını oluşturan bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler dizisidir. Bir birim, bir ehliyetin değerlendirilebilir, aktarılabilir, onaylanabilir ve olasılıkla belgelendirilebilir en küçük parçası olabilir. Bir birim tek bir ehliyete özel ya da birkaç ehliyette ortak olabilir.

  Açıklama: 

  birimlerin özellikleri (içerik, boyut, bir ehliyet oluşturan toplam birim sayısı, vs.) ilgili düzeydeki ehliyetten sorumlu yetkili organ tarafından belirlenir. Birimlerin tanımı ve açıklaması yeterlilikler sistemi ile yetkili organın usullerine göre farklılık gösterebilir. Ancak, ECVET sistemi her birim için aşağıdakilerin sağlanmasını önerir:

  • birimin genel başlığı;
  • bir birime dahil olan bilgi, beceri ve yeterlilik;
  • ilgili öğrenme sonuçlarının değerlendirmesine yönelik kriterler.
  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2006c.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO