You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • denkleştirici öğrenim

  Tanım: 

  Kişilerin eğitim veya mesleki eğitimleri sırasında biriken boşlukların doldurulmasına yönelik olup, esas olarak mesleki eğitime katılmalarını sağlamaya yönelik öğrenimdir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • düzene tabi uzmanlık mesleği

  Tanım: 

  Kendisinin veya biçimlerinden birinin) uygulanması ve erişimi dolaylı veya dolaysız olarak hukuki, düzenleyici veya idari hükümlere tabi olan bir mesleki faaliyet ya da bir mesleki faaliyet grubudur.

  Kaynak: 
  Avrupa Komisyonu, 2002’ye dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO