You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • e-öğrenim

  Tanım: 

  Bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) desteklenen öğrenmedir.

  Açıklama: 
  • e-öğrenim ‘sayısal okuryazarlık’la sınırlı değildir (BİT becerileri edinme). Pek çok format ve melez yöntemi kapsayabilir: yazılım kullanma, İntenet, CD-ROM, çevrimiçi öğrenim veya diğer elektronik ya da interaktif araçlar;
  • e-öğrenim uzaktan eğitim ve mesleki eğitim için bir araç olarak, ayrıca yüz yüze öğrenmeyi desteklemek için de kullanılabilir.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitim veya mesleki eğitim patikası

  Tanım: 

  Okullar, yüksek eğitim kurumları veya MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) sağlayıcılar tarafından sunulan ve kişilerin faaliyet sektörleri içinde veya arasında ilerlemesini kolaylaştıran bir dizi bağlantılı eğitim veya mesleki eğitim programıdır.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitim veya mesleki eğitim programı

  Tanım: 

  Belirli bir süre boyunca mantıksal bir sekans şeklinde düzenlenen, eğitim veya mesleki eğitim hedeflerine (bilgi, beceri ve/veya yeterlilik edinme) ulaşılmasına yönelik olarak uygulanan faaliyetler, içerik ve/veya yöntemlerin bir dökümüdür.

  Açıklama: 

  eğitim veya mesleki eğitim programı terimi öğrenme faaliyetlerinin uygulanması anlamına gelirken, müfredat (öğrenme programı) bu faaliyetlerin tasarımı, düzenlenmesi ve planlaması demektir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitim veya mesleki eğitim sağlayıcı

  Tanım: 

  Eğitim veya mesleki eğitim hizmetleri sunan tüm örgüt ve bireyler.

  Açıklama: 

  eğitim ve mesleki eğitim sağlayıcılar, özellikle bu amaç için oluşturulmuş örgütler veya iş faaliyetlerinin bir parçası olarak mesleki eğitim sunan işverenler gibi başkaları olabilir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitim veya mesleki eğitim yolu

  Tanım: 

  Kişinin bilgi, beceri veya yeterlilik edinmek amacıyla izlediği öğrenim sekanslarının toplamıdır.

  Açıklama: 

  bir öğrenim yolu, onaylamanın belgelendirmeyle sonuçlandığı, örgün ve yaygın öğrenim sekanslarını biraraya getirebilir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitimci

  Tanım: 

  Bir eğitim ya da mesleki eğitim kurumunda veya işyerinde (teorik veya pratik) eğitim görevine bağlı faaliyetlerin biri veya daha fazlasını gerçekleştiren kişidir.

  Açıklama: 
  • eğitimciler iki kategoriye ayrılabilir:
   • profesyonel eğitimciler, işleri bir mesleki eğitim kurumundaki bir öğretmenle aynı olabilen eğitim uzmanlarıdır;
   • yarı zamanlı veya serbest eğitimciler, çeşitli alanlarda normal görevleri dahilinde, şirket içinde (acemilerin ve çırakların yol göstericileri veya çalıştırıcıları ya da eğitim sağlayıcılar olarak) ya da dışarıdan (bir mesleki eğitim kurumunda ara sıra hizmet sunarak) yarı zamanlı eğitim veren meslek uzmanlarıdır;
  • eğitimciler çeşitli görevleri yerine getirebilir:
   • mesleki eğitim faaliyetleri tasarlama;
   • bu faaliyetleri düzenleme ve uygulama;
   • eğitimin kendisini sunma, yani bilgi, teknik bilgi ve beceri aktarma;
   • çıraklık boyunca tavsiye, yönlendirme ve yorumlarını sunarak çırakların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; AFPA, , 1992.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitimcilerin eğitimi

  Tanım: 

  Öğretmenler ve eğitimcilere yönelik teorik veya pratik mesleki eğitimdir.

  Açıklama: 

  eğitimcilerin eğitimi:

  • şunlardan birini yapan öğretim/eğitim personeli içindir: (i) profesyonel öğretmen veya eğitimci (ii) belirli bir alanda, ögrencilere çalışma ortamlarında eşlik eden meslek uzmanları (serbest öğretmen veya eğitimciler);
  • geniş bir beceri yelpazesini kapsar: söz konusu alana özel bilgi (genel, teknik veya bilimsel); eğitimsel, psikolojik ve sosyolojik beceriler; yönetim becerileri; iş dünyasına aşinalık ve mesleki eğitim programları ve hedef kitleye ilişkin bilgi;
  • ayrıca kurs tasarımı, düzenlenmesi ve uygulanmasıyla ilgili mesleki eğitimin yanında eğitim faaliyetlerin içeriğini, yani bilgi, teknik bilgi ve beceri sunmayı da kapsar.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • eğitime ve mesleki eğitime erişim

  Tanım: 

  Eğitim ve mesleki eğitim kurumları veya programlarına kabul ve katılımı düzenleyen şartlar, koşullar veya gereksinimlerdir (örneğin ehliyet, eğitim düzeyi, beceriler veya iş deneyimi, vs.).

  Kaynak: 
  Unesco ,1995’ten alınmıştır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ehliyet

  Tanım: 

  Ehliyet terimi farklı yönleri kapsar:

  • resmi ehliyet: yetkili bir organın bir kişinin belirli standartlarda öğrenme sonuçları edindiğini ve/veya belirli bir calışma alanında bir iş yapmak üzere gereken yeterliliğe sahip olduğunu belirlediği bir değerlendirme ve onaylama sürecinin resmi sonucudur (sertifika, diploma veya unvan). Ehliyet, öğrenme sonuçlarının işgücü piyasasında ve eğitim ve mesleki eğitimdeki değerinin resmen tanındığını belirler. Bir ehliyet bir işi yapmaya yönelik hukuki bir hak olabilir (OECD);
  • iş gereksinimleri: belli bir iş konumuna bağlı belirli görevleri yerine getirmek için gereken bilgi, yetenekler ve beceriler (ILO).
  Kaynak: 
  Eurydice, 2006; Avrupa Eğitim Vakfı, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ehliyetlerin karşılaştırılabilirliği

  Tanım: 

  Ehliyetlerin (sertifika, diploma veya unvanların) sektörel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeylerde düzeyi ve içeriği arasındaki denkliğin belirlenebilmesinin mümkün oldugu sınırlardır.

  Açıklama: 

  ehliyetlerin karşılaştırılabilirliği kişilerin istihdam edilebilirliği ve hareketliliğini iyileştirir. Bu terim (sertifika veya diplomaların değerinin benzerliği anlamına gelen) ‘ehliyetlerin denkliği’ ile karıştırılmamalıdır.

  Kaynak: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması

  Tanım: 

  Ehliyetlerin bir veya daha fazla ülke veya kuruluş tarafından tanınarak bir veya daha fazla diğer ülke veya diğer kuruluşta (veya bunlar yoluyla) (sertifika, diploma ve unvanlarla) belgelendirilmesidir.

  Açıklama: 

  karşılıklı tanıma iki taraflı (iki ülke veya kuruluş arasında) ya da çok taraflı (örneğin Avrupa Birliği dahilinde veya aynı sektöre mensup şirketler arasında) olabilir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ehliyetlerin şeffaflığı

  Tanım: 

  Ehliyetlerin, bunların (sektörel, bölgesel, ulusal veya uluslararası) içeriği ve değerinin işgücü piyasası ile eğitim ve mesleki eğitim sistemlerindeki görünürlük ve anlaşılma derecesidir.

  Kaynak: 
  Cedefop,2004’e dayanmaktadır.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO