You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • iş başında eğitim

  Tanım: 

  Normal iş durumunda verilen mesleki eğitimdir. Eğitimin tümünü teşkil edebilir veya iş dışında eğitimle birarada olabilir.

  Kaynak: 
  Unesco, 1979. v.d.’ye dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • iş dışında eğitim

  Tanım: 

  Normal iş durumu dışında gerçekleştirilen mesleki eğitimdir. Genellikle bütün bir eğitim programının sadece bir parçası olup, burada iş başında eğitimle birarada bulunur.

  Kaynak: 
  Unesco, 1979 v.d.’ye dayanmaktadır.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • istihdam edilebilirlik

  Tanım: 

  Kişilerin istihdama ilerlemesi veya girmesi, istihdamda kalması ve kariyer süresince ilerlemesini sağlayan faktörlerin bütünüdür.

  Açıklama: 

  kişilerin istihdam edilebilirliği:

  • kişisel sıfatlara (bilgi ve becerilerin yeterliliği dahil);
  • bu kişisel sıfatların işgücü piyasasında nasıl sunulduğuna;
  • çevresel ve sosyal bağlamlara (yani bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ve onaylanmasına yönelik sunulan teşvik ve olanaklar); ile
  • ekonomik bağlama bağlıdır.
  Kaynak: 
  İskoçya Hükümeti, 2007; İstihdam araştırmaları enstitüsü, 2007’ye dayanmaktadır.
  EN | SK | DE | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | RO