You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • kredi sistemi

  Tanım: 

  Örgün, yaygın ve/veya resmi olmayan ortamlarda kazanılan öğrenme sonuçlarının toplanmasını sağlamak ve onaylanma ve tanınma için bir ortamdan diğerine aktarılmalarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bir araçtır. Kredi sistemi aşağıdaki şekillerde tasarlanabilir:

  • bir eğitim veya mesleki eğitim programı tanımlayarak bileşenlerine (modüller, kurslar, seviye tespit, tez çalışmaları, vs.) puan (kredi) eklemek ya da
  • öğrenme sonuçları birimleri kullanarak ve her birime kredi puanı ekleyerek bir ehliyet tanımlamak.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006c’ye dayanmaktadır.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • kullanarak öğrenme

  Tanım: 

  Önceki bir eğitimle veya bu tip eğitim olmaksızın araçların veya servislerin yinelenen kullanımıyla edinilen öğrenme.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO