You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • mesleki eğitim ihtiyaçları analizi

  Tanım: 

  Mevcut ve gelecek beceri ihtiyaçlarının etkili bir mesleki eğitim stratejisi uygulamak için hazır bulunan becerilerle kıyaslanarak sistematik bir analizidir.

  Açıklama: 
  • bir mesleki eğitim ihtiyaçları analizi şunlara dayanır: (a) beceri ihtiyaçlarının saptanması; (b) işgücünde hazır bulunan becerilerin değerlendirmesi ve; (c) beceri boşlukları ve eksikliklerinin saptanması;
  • bir eğitim ihtiyaçları analizi bireysel, örgütsel, sektörel, ulusal veya uluslararası düzeyde yapılabilir; nicel veya nitel yönlere odaklanabilir (örneğin, eğitim düzeyi ve tipi) ve eğitimin etkili ve uygun maliyetli bir şekilde sunulmasını sağlamalıdır.
  Kaynak: 
  Cedefop.
  EN | SK | TR | SV | SL | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • mesleki eğitim kursu planlama ve tasarımı

  Tanım: 

  Mesleki eğitim girişimleri ve programlarını belirlenen hedeflere göre tasarlamada ve planlamada kullanılan bir dizi tutarlı yöntembilimsel faaliyettir.

  Açıklama: 

  mesleki eğitim kursu planlama ve tasarımı, eğitim talebi ve ihtiyaçlarının analizi, proje tasarımı, koordinasyon ve uygulama izlemenin yanı sıra eğitim etkisinin değerlendirmesini de içerir.

  Kaynak: 
  Le Préau, 2002’ye dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | IT | RO
 • mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ)

  Tanım: 

  Kişileri belirli mesleklerde ya da daha geniş anlamda işgücü piyasasında gereken bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerle donatmaya yönelik eğitim ve mesleki eğitimdir.

  Kaynak: 
  Avrupa Egitim Vakfı, 1997’den alınmıştır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET)

  Tanım: 

  Ehliyetlerin, kredi puanlarının eklendiği öğrenme sonuçları olarak ifade edildiği ve öğrenme sonuçlarının onaylanmasına yönelik bir usulle birleştirilmiş bir plandır. Bu sistemin amacı aşağıdakilerin teşvik edilmesidir:

  • mesleki eğitime başlayan kişilerin hareketliliği;
  • farklı ülkelerde edinilen (örgün, yaygın veya resmi olmayan) öğrenme sonuçlarının biriktirilmesi, aktarımı ve onaylanması ile tanınması;
  • yaşam boyu öğrenmenin uygulanması; ehliyetlerin şeffaflığı;
  • Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılar arasında karşılıklı güven ve işbirliği.
  Açıklama: 

  ECVET, ehliyetlerin, kredi puanları eklenen kişisel bir öğrenim sonuçları karnesine kaydedilen, aktarılabilir ve biriktirilebilir öğrenme birimleri şeklinde düzenlenen öğrenme sonuçları (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler) olarak tanımlanmasına dayanmaktadır.

  Kaynak: 
  Cedefop; Avrupa Komisyonu, 2006c.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | LT | RO
 • müfredat (eğitim programı)

  Tanım: 

  Öğrenme hedefleri, içerik, yöntemler (değerlendirme dahil) ve materyelin tanımı dahil, bir eğitim veya mesleki eğitim programı tasarlamak, düzenlemek ve planlamak üzere uygulanan faaliyetlerin yanı sıra öğretmenlere ve eğiticilere yönelik düzenlemelerin dökümüdür.

  Açıklama: 

  müfredat terimi öğrenme faaliyetlerinin tasarlanması, düzenlenmesi ve planlanması anlamına gelirken, program terimi bu faaliyetlerin uygulanması demektir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004; Landsheere, 1979’a dayanmaktadır.
  EN | LT | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO