You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • rehberlik ve danışmanlık / bilgi, tavsiye ve rehberlik (IAC)

  Tanım: 

  Kişilerin eğitimle ilgili, mesleki veya kişisel kararlar alarak bunları işgücü piyasasına girmeden önce ve girdikten sonra sürdürmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir dizi faaliyettir.

  Açıklama: 

  Rehberlik ve danışmanlık arasında şunlar bulunabilir:

  • danışmanlık (kişisel gelişim veya kariyer gelişimi, eğitimle ilgili rehberlik),
  • değerlendirme (psikolojik veya yeterlilik/performansla ilgili),
  • öğrenme ve işgücü piyasası olanaklarına yönelik bilgi ve kariyer yönetimi,
  • akranlar, akrabalar veya eğitimcilerle danışmanlık,
  • mesleki hazırlık (beceriler/yeterliliklerin tespiti ve iş arama deneyimi),
  • (öğrenim ve kariyer uzmanlarına) yönlendirme.

  Rehberlik ve danışmanlık okullarda, eğitim merkezlerinde, iş merkezlerinde, işyerinde, toplumda veya başka ortamlarda sunulabilir.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • resmi olmayan öğrenme

  Tanım: 

  İş, aile ve boş zamanla ilgili günlük faaliyetlerden kaynaklanan öğrenmedir. Hedef, zaman veya öğrenme desteği olarak düzenlenmemiş veya yapılandırılmamıştır. Resmi olmayan öğrenme çoğu durumda öğrencinin bakış açısından maksatlı değildir.

  Açıklama: 
  • resmi olmayan öğrenme sonuçları genellikle belgelendirmeyle sonuçlanmaz ama ön öğrenim programlarının tanınması çerçevesinde onaylanabilir ve belgelendirilebilir;
  • resmi olmayan öğrenme ayrıca deneyimsel veya arızi/rastlantısal öğrenme olarak da bilinir.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO